Qeft
  Lajme historike
  Festa e Shën Gjergjt
  Ekonomi
  Turizëm
  Lajme çë shërbejnë
QEFT

Përroi i Saçunit, tua rriedhur nga Appennini Meridional (Jugor) Sannit ngë ndan vetëm Puljën nga Molizi, por edhe territorin e Qeftit nga ai të Këmarinit. Ata 6060 Hektar, çë formojnë territorin e tërë janë vendosur më të shumtën te Krahina kodrinore, po janë edhe shumë pjellore; vetëm zona bregdetare, e gjatë 7.5 km ishtë karakterizuar nga një hapësirë e gjerë e shuraleve e mbuluar nga një bimësi mesdetare e vogël. Qendra e populluar të Qeftit ishtë vendosur 222 m . sipër nivelit të detit e 8 km nga deti Adriatiku e nga staciuna hekurudhës. Për vendin e tij i lartë, syu mund të përqafojë pajsazhin e tërë të zonës: mund të shihen nga larg ishullat të magjishëme të Tremëtit, lagu i Lezinës e Gargani nga lindja; madhështia e Majellës dhe qendrat e Molizit të poshtëm nga veriperëndim.
Sipas Ligjit 482/99 në lëndën e mbrojtjes së pakicave gjuhësore
Projekt | Sporteli gjuhësor | Download | Link